• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Trodde att vi hade sett färdigt av övervärderande banker för ett tag framåt. Men icke. Nu har de dessutom övervärderat sig själva.

Som universitetslärare just på Handels i Stockholm tänker jag, och många av mina kollegor, mycket på vad vi lär ekonomstudenterna. Under första halvan av vårterminen undervisade jag i grundkursen i Ledning och Ledarskap som är obligatorisk för alla på Handels. Kursen handlar såväl om bolagsstyrning som om enskilt ledarskap Vi hade föreläsningar om etik och i alla fallstudier som studenterna fick läsa, lösa och diskutera, hade vi en moralisk och etisk aspekt. Och studenterna är varken omoraliska eller dumma. Alla jag har träffat på kan skilja rätt från fel och kan resonera kring detta i förhållande till exempelvis bolagsstyrning  och ledares ansvar.

Så vad händer när studenter (några få, men ändock) blir finansanalytiker och styrelseproffs? Uppenbarligen händer det om och om igen i näringslivet. Är det girighet? Är det fartblindhet?

Kan vi lära dem mer? Injicera etik? Vi gör mycket redan, men kan säkert göra mer i utbildningen.

Men jag tycker att det är viktigt att när ett företag och dess ledning missköter sig, då ska det få konsekvenser. Det är bra att Fi har tagit tag i HQ Bank. Om studenter - och alla som arbetar med ekonomi - ser att det inte är OK att missköta ett företag - har vi större chans att hindra att det återupprepas.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/minns-vilka-som-har-ansvaret_5222247.svd

http://di.se/Default.aspx?pid=213630__ArticlePageProvider

http://di.se/Default.aspx?pid=213615__ArticlePageProvider

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/hq-bank-tvangslikvideras_5216583.svd

http://www.e24.se/business/bank-och-finans/hq-bank-tvangslikvideras_2264735.e24

http://www.affarsvarlden.se/hem/bank_finans/article802851.ece?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.expressen.se/ekonomi/1.2114765/hq-bank-tvangslikvideras?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.dn.se/ekonomi/hq-topp-larmade-ingen-lyssnade-1.1161480

http://www.dn.se/ledare/signerat/hq-bank-risk-utan-granser-1.1162126

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sa-gick-det-till-hqs-dramatiska-helg_5222243.svd

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/bankrusning-skulle-satta-hq-i-konkurs_5223807.svd

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram