• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Inför en stor publik, rejält uppvärd av en fantastisk Miss Li, stod då Stefan Löfven på scenen i Almedalen. Här kommer en analy av talet, utifrån de fem aspekter som Jenny Madestam och jag reflekterade kring i söndagens SvD Brännpunkt.

Visioner

Löfven pratade mer om konkreta åtgärder och förslag, snarare än att beskriva visioner, även om han hade Socialdemokraternas ”framtidsplattform” som utgångspunkt för sina konkreta förslag. Däremot var talet marinerat med värdeord och socialdemokratisk ideologi. Allt från att lyfta Lisbeth Palme; prata om alla som systrar och bröder; och att använda begrepp som hopp, framtid, solidaritet, jämlikhet och optimism. Löfven hade dock framtidsplattformen som utgångspunkt när han pratade om konkreta förslag.

 

Nyhet och konkreta förslag

Den stora nyheten i talet var maxtaket i de yngsta förskolegrupperna. För 1-3 åringarna kommer det alltså att bli max 15 barn i varje grupp. Det här är strategiskt av Socialdemokraterna – att anknyta till en tidigare äldre lyckad reform. Den stora delen av talet ägnades just åt de tre viktiga målområden som S ställt på tio års sikt. Det är högt ställda mål.


 1. Arbete – 90 dagarsgarantin för unga och lägst arbetslöshet i EU till 2020.

 2. Skola – bland de fem bästa i EU inom tio år

 3. Minska inkomst och hälsoklyfter.


Löfven var alltså konkret i sitt tal och pratade om specifika mål. Han kom också in en del på hur dessa ska genomföras. Det som inte kom upp var hur detta ska finansieras, och på en del ställen slirade kring hur man konkret ska genomföra förändringarna. Exempelvis att läraryrket ska få högre status, inspirerat av Finland, men inget om hur man ska höja statusen.

Som Almedalstal var det här talet mer konkret om olika mål än vad det brukar vara.

 

Retorisk förmåga

Löfven hade skippat slipsen men bar mörkblå kostym, och det är talande för hans sätt att tala ikväll. Han skojade lite ibland men var samtidigt angelägen och allvarsam kring de klyftor och den ojämställdhet som S menar finns i Sverige. Det var  en hel del publikfrieri i början med ”Hej SSU” och ”Hej längst bort” som framstod som spontant och lite kul.

Det fanns en rad snyggt formulerade fraser såsom ”hatets hantlangare” som klockarna ska ringa mot; ”få länder har så stor potential som vårt land – jag längtar efter att ta vara på Sveriges potential”; ”människovärde går före marknadsvärde” och ”hopp istället för påhopp”.

Det som drar ned mitt betyg för talet är att det var hoppigt, han försökte få med väldigt mycket i talet och det blev också långt. Han försökte bygga sin argumentation både på känslor och fakta.  Han återberättade vad föräldrar till unga förskolebarn sagt om de stora grupperna, samtidigt som han tog upp siffror och kostnader, som att det idag är 23.000 barn som går i för stora grupper och att maxtaket kommer kosta 1,1 miljard. Löfven byggde också sin egen trovärdighet genom att referera till sin egen tid som svetsare när han pratade om svenska innovationer. Han är folklig och inte bara en fullblodspolitiker, det är en av Löfvens styrka både som ledare och politiker.

 

Ledarskap

Löfven uppfattas alltså som folklig och lyssnande. Men har kritiserats för att vara osynlig och tyst. Inte heller ikväll blev det lösningar på några svåra problem. Det som drog ned största applåden var oväntat att läxhjälp inte ska vara till salu, utan till för alla efter behov.

Det är tydligt och klart att Löfven är en socialdemokratisk ledare. Han har bakgrunden som arbetare och rätt bakgrund politiskt. Han anspelar i talet på mycket som hör till det traditionellt socialdemokratiska. Jag menar att Löfven är en stark socialdemokratisk symbolisk ledare för de egna. Men lockar han några nya? Och framstår han som en statsminister som kan forma och leda en regering tillsammans med andra partier. Här är han inte lika stark.

 

Regeringsduglighet

Engagemanget finns där. Löfven pekade skickligt på alliansens fel de senaste åtta åren. Men som läget är så kommer inte S att få majoritet. Så vem ska S leda med? Och vad händer då med de tre konkreta förslagen som Löfven nu lovat? Det är det som gör att S ur denna aspekt framstår som svagare. Löfven kommer fortsätta att vägra svara på denna fråga. Och journalister och vi andra kommer att fortsätta fråga.

Du kan läsa några av min kommentarer på SvD:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-lyfter-jamstalldheten-i-almedalen_3701136.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-har-vill-vi-hora-i-arets-tal_3698718.svd

Här är Jennys kommentarer om valet: http://jennymadestam.wordpress.com/2014/06/29/lofven-och-teknikkaos/

Du kan läsa mer om talet här:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/dorren-till-rosenbad-borjar-oppnas-for-vansterpartiet_3680196.svd

http://www.dn.se/valet-2014/retorikexperten-stefan-lofvens-hybridtal/

http://www.dn.se/valet-2014/tydligt-ideologiskt-tal-av-lofven-i-almedalen/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19139494.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19138602.ab

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/almedalen/sa-fick-lofven-publiken-att-fnissa/

http://www.svt.se/nyheter/val2014/vi-ska-stoppa-vinstjakten-i-valfarden

http://www.svt.se/nyheter/val2014/blockpolitiken-ska-bort-men-s-ger-inga-klara-svar

http://www.svt.se/nyheter/val2014/lofven-vill-ha-fokus-pa-valfarden

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/s-vill-ha-mindre-barngrupper-2679939

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram