• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Nu är jag tillbaka! VARNING FÖR MIN GAMLA SIDA!

Det blev en lång paus i bloggandet. Längre än jag tänkt.

Underbara Ellinor föddes förra våren och har effektivt hållit mig från att blogga. När jag så väl gick in på sidan lenalidfalkman.se för att kolla statistik, upptäckte jag att någon köpt min gamla adress och lagt upp redaktionellt material om mig, men också om UNIBET. Det ser väldigt trovärdigt ut, med artiklar om Almedalen, min doktorsavhandling och om mig. Men också med förtäckt reklam för UNIBET alltså. Detta är INTE min sida. Jag har inget med spelindustrin att göra.

Så, här är då istället min nya sida. Välkommen!

Undervisande Fridolin i Almedalen

Fridolin inleder med att hylla Sverige och det svenska, som trefikat; den längst betalda föräldraledigheten i världen; ideella ledare i idrottsrörelser; och 1300 OS-guld. En bild som utmålar Sverige som långt från landet ”lagom”. Fridolin utlovar bildning och miljö i sitt tal och börjar, som en sann lärare, med en historisk lektion om Sverige som kunskapsnation.

Fridolin är en skicklig talare, som använder emfas och seriositet för att nå fram. Kvällens tal är lyckat därför att han vågar välja, och välja bort. Genom att hålla sig till just skola och miljö, så har Fridolin tid att få något sagt kring dessa; och att bygga under argumentationen. Talet är uppbyggt kring klassiska antiteser; att ställa hotet mot hoppet, även om det är ett positivt tal som visar på möjligheterna. Fridolin har tydliga mål med sitt tal; att skapa ett starkt skolsystem, och att vi ska ta miljöproblemen på allvar genom att ”rivstarta” klimatpolitiken. Han håller sig inte helt till bara miljön och skolan, det dyker också upp en hel del om integration och internationella frågor.

Det finns flera bra formuleringar som lever kvar efter talet, till exempel att vi i Sverige inte har valfrihet i skolan, utan istället ett lotteri, där det också finns nitlotter. Roligast för kvällen är när han beskriver hur Mp aldrig varit ett ”reservat för vegetarianer klädda i lycra”.

Fridolin använder starka uttryck när han beskriver seriositeten i miljöproblemen; att det är detta som oroar svenskar mest och hur klimatet är viktigt i internationella problemområden och att ”…där vi står smälter isen under våra fötter”.

Fridolin siktar in få men ändå några rallarsvängar, till exempel mot Decemberöverenskommelsen. Men han ger, faktiskt, också lite beröm till Alliansen för deras fokus på skolan. Slutet är oväntat. Fridolin erkänner att han hade tänkt att sluta efter avsnittet om miljön. Fridolin vill nämligen tacka Reinfeldt och Lööf, då han berömmer deras migrationspolitik. Att vara ödmjuk inför sina motståndare känns ärligt och ger också trovärdighet och sympati för de politiker som berömmer.

Här är mina kommentarer i SvD:

http://www.svd.se/ovantat-slut-pa-fridolins-tal

Här är länkar till fler ställen som handlar om talet:

http://www.expressen.se/nyheter/politik/gustav-fridolin-tackade-alliansen/

http://www.retorikiska.se/partiledartal-almedalen-2015-gustav-fridolin-miljopartiet/

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/83383

http://www.dn.se/nyheter/almedalen/fridolin-hade-udden-mot-regeringen/

Ebba Busch-Thor i Almedalen

Spännande med ett nytt ansikte i Almedalen! Inte minst ett nytt ansikte som ska representera Kd. Vi har ju bara sett två tidigare ansikten – Svenssons och Hägglunds. Ideologens och humoristens. Vem blir då detta ansikte?

Som talare är Ebba B-T tydlig, ibland nästan övertydlig. Det gäller både hennes framförande i röstanvändande och kroppsspråk, men också i innehåll. Det var faktiskt det genomgående i hela talet – tydliga onda och goda makter och tydliga lösningar. Hela talet var uppbyggt i form av en retorisk antites; att sätta hotet mot hoppet, det vill säga olika lösningar. Hoten bestod av identitetspolitik och politiska ovanifrån-lösningar, samt av IS och Ryssland. Talet innehåller en del snygga formuleringar, såsom den ”eviga fredens slentrian” och ”familjer ska inte detaljregleras”.

Busch-Thor siktade mer på att elda Kd, snarare än att sätta fokus på Alliansen. Som ny partiledare, är det säkert klokt, hon behöver få de egna med sig.

Kvällens skratt – och mitt favoritavsnitt – är när Busch-Thor berättar hur hon som nybliven förälder inte väntat sig att hon som förälder blivit lite dummare, och att Löfven nu skulle bestämma över hennes liv och livspussel. Detta var hennes inledning till avsnittet om familjepolitik, och hon menade att familjer måste myndigförklaras.

Busch-Thor inleder med att säga att det visserligen är hennes första gång som partiledare, men åttonde gången som besökare i Almedalen. På detta sätt bygger hon på sitt förtroende; hon är ung men gammal i erfarenhet. Som ledarskaps- och retorikforskare är jag imponerad. Det var ett rutinerat tal!

Så vad är då Busch-Thor för ansikte för Kd? Hon är som bäst när hon är engagerad och står för starka värderingar. Ska man döma av detta tal så kommer Ebba B-T vara tydlighetens ansikte. Kanske är det just detta som Kd behöver – att bli tydligare som parti och i sin politik. Som ung nybliven förälder och kvinna öppnar också Ebba B-T möjligheten för många, många fler väljare att identifiera sig med henne själv och hennes parti.

Här är mina kommentarer i SvD:

http://www.svd.se/mer-fokus-pa-att-elda-kd-an-alliansen

 

Här är fler länkar med kommentarer kring talet:

http://www.svd.se/ebba-busch-thor-fran-civilisationernas-kamp-till-barnkammaren

http://nyheter24.se/nyheter/politik/802642-busch-thor-tal-almedalen-sammanfattning

http://www.svtplay.se/video/3050534/svt-forum/partiledartal-i-almedalen-partiledartal-i-almedalen-2

http://www.di.se/artiklar/2015/6/30/ledare-en-stjarna-ar-fodd/

http://www.dn.se/nyheter/politik/kd-is-krigare-ska-domas-till-landsforraderi/

Stefan Löfven i Almedalen

Löfven uppmärksammar Ingvar Carlsson och Lisbeth Palme som sitter framför honom i inledningen, något som börjar bli en tradition. Det är smart – ett sätt att knyta an till tradition och socialdemokratisk historia. På det sättet kan man bygga sin egen trovärdighet – genom att knyta an till andra ledare.

Löfven fortsätter att prata om annat som värmer Löfvens hjärta, det är när människor utvecklas, och radar upp en rad exempel. Istället för att som politiker vanligen gör – att prata om ”Karin, 48” räknar han upp mer kända exempel som är lätta att kolla upp. Det uppskattar jag retoriskt, som tröttnat på de här uttjatade sättet att ge exempel.

Löfven fortsätter genom att prata om sig själv och sin uppväxt. Att ha gått från att ha ingenting till att få allting – tack vare samhället och de föräldrar som adopterade honom. Det är känslomässigt och starkt.

Löfven pratar därefter om begreppet ”utvecklingsmoral”, som ska vara grunden för den politik som ska komma, t ex att satsa på rehabilitering istället för utförsäkring.

Detta är ett tal som vill föra samman och sikta framåt. Skapa sammanhållning mot framtiden. Vi ska inte tänka i vi och dom, som i stad eller landsbygd, och han använder begrepp som ”hela Sverige”; ”vi ska bli främst i den globala ekonomin” och ”Sveriges fattigaste kvinnor ska bli vinnarna”. Han försöker också ena oss genom att trycka på hur stolta vi ska vara exempelvis över teknikföretagen. Löfven pratar i avsnittet om utbildning om Magnus Härenstam och betydelsen av ”Fem myror”. Löfven skapar sammanhållning genom att anknyta till denna symbol, som verkligen sitter i den svenska ryggmärgen. Löfven pratar om hur Sverige ska ta ”ledartröjan” när det gäller klimatfrågan. Han pratar också om hur Sverige kan/ska/är bli betydelsefullt i världen – en anknytning till Palmes tid – både genom vårt sätt att agera i världen, men också i hur vi hanterar den värld som kommer till Sverige.

Min favorit ikväll är när han också visar en smula självdistans och samtidigt skapar trovärdighet för sig själv, och dessutom drar ned kvällens skratt. Löfven berättar hur han sett studenter från Yrkeshögskolan åka studentflak med följande ord på sidan av lastbilen: ”Om Löfven kan bli statsminister efter en svetsarutbildning, då finns det hopp för oss också”!

Detta är ett känslomässigt och högt satsande tal. Detta för att han använder många starka exempel, inte minst sin egen bakgrund, men främst för att han satsar på ena Sverige och satsa framåt. Det är stora ord och högt satta mål i kvällens tal, till exempel när han lyfter upp hur stolta vi ska vara över Sverige som tekniskt världsledande. Det är hög svansföring i kvällens tal! Löfven försöker med detta tal verkligen att bli en stor svensk politisk ledare, en landsfader som enar landet och siktar framåt.

Löfven nämner inte Sd eller går inte heller i polemik mot andra partier i oppositionen, bara mot tidigare politik. Löfven pratar istället om politiken utifrån sitt eget perspektiv. Det är intressant, och också klokt om man tänker kommunikativt strategiskt, att fokusera på vad man ska göra nu, och satsa på att ena Sverige.

http://www.svd.se/lofven-forsoker-bli-en-stor-politisk-ledare

Underkategorier

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram