• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Paus från Almedalen

Jag har tagit en paus från Almedalen - familj och hälsa trumfar jobb! Jag kommer ändå att rapportera och analysera genom att följa media och social media.

Stort tack till ERIKA på Taxi Gotland som ordnade så att jag tog mig till dagens första flyg - trots att alla taxibilar är överbokade hela veckan!

Humoristisk och angelägen Hägglund höll strategiskt tal

Efter varje tal kommenterar jag talet i SvD, du kan se det här: http://www.svd.se/nyheter/valet2014/kristdemokraternas-dag-i-almedalen_3702326.svd?sidan=18

Jag analyserar också varje tal utifrån de fem aspekter som Jenny Madestam och jag skrev i SvD Brännpunkt i lördags.

 

Retorisk förmåga

Almedalstalen är Göran Hägglunds arena! Han är i sitt esse, då det är tillåtet att vara mer avslappnad och lustig. Förra året var Hägglund rolig när han hycklade oppositionen. Han drog en lång historia med ordvitsar om de rödgröna partiledarna som skulle spela olika sällskapsspel. Detta kom även i år. Nu var det ett trädgårdsland som skulle byggas, där Sjöstedt vill använda både hammare och skära och så vidare i götlaborgsk anda.

 

Regeringsduglighet

Hägglund la mer tid på att slå hål på oppositionens regeringsoduglighet genom sin rödgrönarosa dimma, snarare än att lyfta fram alliansens duglighet. Däremot byggde han indirekt på förtroendet för sig själv och för kristdemokraterna och alliansen genom att tala om de förbättringar som gjorts och en medvetenhet om de problem som finns.

 

Nyheter och konkreta förslag

Hägglund är inte bara rolig, man kan inte avfärda honom bara som en lustigkurre. Han är också väldigt bra på att vara angelägen och innerlig, och det passar hans ansvarsområde som socialminister. Det får vi höra också i kvällens tal, när han tog exemplet om Marianne som fått cancer för att prata om vården. Hägglund pratar om vad han/alliansen gjort inom vården, såsom ett nationellt program för cancer. Detta leder fram till lanseringen av ett reformprogram för sjukvården som Hägglund säger sig vilja lägga fram i valrörelsen. Det här drog en stor applåd. Kanske kan vi inte kalla det konkret förslag eller nyhet, men det var i alla fall en fingervisning om vad Hägglund kommer att skjuta in sig på i valrörelsen.

Därefter kom Hägglund in på jämställdheten. Intressant att han tar upp Fi:s kastade handske! Jämställdhet och feminism är ju inte alliansens starkaste sida. Det sätt som Hägglund tog sig an ämnet var kristdemokratiskt, att ge föräldrar makt, till exempel om föräldradagarna. Inte heller detta är något nytt, utan snarare argumenterande för den position som Kd har. Det som var nytt var en äldreboendegaranti; att man vid 85 år ska få välja om man vill flytta in på boende. Nytt var också förslaget om sport varje dag i skolan, som ett sätt att ge unga samma chans.

Hägglunds tal handlade främst om sakfrågor, men var mer målande och beskrivande, snarare än att förklara hur reformerna han presenterade ska genomföras (landstingsreformen, sport varje dag) eller bekostas (äldreboendegarantin). Det enda som föll utanför mönstret något var Hägglunds fokus på Nato som han inledde med. Oväntat!

 

Vision 

Talet var inte visionärt, däremot ideologiskt. Här återfanns kristdemokratiska käpphästar, såsom familjevärderingar och bakom Hägglund står texten ”Familjens Röst”. Detta återkom han till om och om igen.

 

Ledarskap

Det var en ledare för socialpolitiken i alliansen vi fick möta, samtidigt som det var en kristdemokratisk partiledare. Hägglund valde att fokusera på traditionella frågor som vård, jämställdhet, familjer och äldre, och beskriva hur han/alliansen vill leda dessa områden.

Detta är ett smart strategiskt val av Hägglund. Inte ge sig på jobb, miljö eller andra frågor, utan fokusera på och ta ledning i de frågor de kan bäst och har högst trovärdighet i.

Därför får Hägglund en stark fyra av fem möjliga av mig. Humor och angelägenhet; ideologi och sakfrågor; och så strategiskt och fokuserat.

Retorik är inte en naturvetanskaplig gren, där kommunikation är ett slags grundämne som man kan analysera kriterier på. Retorik är också smak. Det ser vi inte minst i bedömningen av talet i Aftonbladet, inte minst av komikerna Kristoffer Appelquist. Däremot ger jag samma betyg som Jenny Madestam. Igen. http://jennymadestam.wordpress.com/

 

Här är Tobias Brandels siffror och grafer över talet, kompletterat med min analys:

http://www.svd.se/nyheter/valet2014/kristdemokraternas-dag-i-almedalen_3702326.svd?sidan=18

 

Här kan du se talet: http://www.svt.se/nyheter/val2014/hagglund-varnar-for-ryska-hotet-igen

Här kan du läsa om talet:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19146416.ab

http://www.svt.se/nyheter/val2014/oppet-brak-i-alliansen-om-pappamanad

http://www.dn.se/valet-2014/jag-ar-inte-frammande-for-forstatligande/

http://www.dn.se/valet-2014/hagglunds-lofte-till-pensionarerna/

http://www.dn.se/nyheter/politik/kd-sverige-maste-ova-mer-med-nato/

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/almedalen/kd-ledaren-lovade-jamtalldhet-ganger-tre/

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/almedalen/kds-lofte-garanti-pa-aldreboenden/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19145941.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19144136.ab

Löfven lovar i sakfrågor i Almedalen

Inför en stor publik, rejält uppvärd av en fantastisk Miss Li, stod då Stefan Löfven på scenen i Almedalen. Här kommer en analy av talet, utifrån de fem aspekter som Jenny Madestam och jag reflekterade kring i söndagens SvD Brännpunkt.

Visioner

Löfven pratade mer om konkreta åtgärder och förslag, snarare än att beskriva visioner, även om han hade Socialdemokraternas ”framtidsplattform” som utgångspunkt för sina konkreta förslag. Däremot var talet marinerat med värdeord och socialdemokratisk ideologi. Allt från att lyfta Lisbeth Palme; prata om alla som systrar och bröder; och att använda begrepp som hopp, framtid, solidaritet, jämlikhet och optimism. Löfven hade dock framtidsplattformen som utgångspunkt när han pratade om konkreta förslag.

 

Nyhet och konkreta förslag

Den stora nyheten i talet var maxtaket i de yngsta förskolegrupperna. För 1-3 åringarna kommer det alltså att bli max 15 barn i varje grupp. Det här är strategiskt av Socialdemokraterna – att anknyta till en tidigare äldre lyckad reform. Den stora delen av talet ägnades just åt de tre viktiga målområden som S ställt på tio års sikt. Det är högt ställda mål.


 1. Arbete – 90 dagarsgarantin för unga och lägst arbetslöshet i EU till 2020.

 2. Skola – bland de fem bästa i EU inom tio år

 3. Minska inkomst och hälsoklyfter.


Löfven var alltså konkret i sitt tal och pratade om specifika mål. Han kom också in en del på hur dessa ska genomföras. Det som inte kom upp var hur detta ska finansieras, och på en del ställen slirade kring hur man konkret ska genomföra förändringarna. Exempelvis att läraryrket ska få högre status, inspirerat av Finland, men inget om hur man ska höja statusen.

Som Almedalstal var det här talet mer konkret om olika mål än vad det brukar vara.

 

Retorisk förmåga

Löfven hade skippat slipsen men bar mörkblå kostym, och det är talande för hans sätt att tala ikväll. Han skojade lite ibland men var samtidigt angelägen och allvarsam kring de klyftor och den ojämställdhet som S menar finns i Sverige. Det var  en hel del publikfrieri i början med ”Hej SSU” och ”Hej längst bort” som framstod som spontant och lite kul.

Det fanns en rad snyggt formulerade fraser såsom ”hatets hantlangare” som klockarna ska ringa mot; ”få länder har så stor potential som vårt land – jag längtar efter att ta vara på Sveriges potential”; ”människovärde går före marknadsvärde” och ”hopp istället för påhopp”.

Det som drar ned mitt betyg för talet är att det var hoppigt, han försökte få med väldigt mycket i talet och det blev också långt. Han försökte bygga sin argumentation både på känslor och fakta.  Han återberättade vad föräldrar till unga förskolebarn sagt om de stora grupperna, samtidigt som han tog upp siffror och kostnader, som att det idag är 23.000 barn som går i för stora grupper och att maxtaket kommer kosta 1,1 miljard. Löfven byggde också sin egen trovärdighet genom att referera till sin egen tid som svetsare när han pratade om svenska innovationer. Han är folklig och inte bara en fullblodspolitiker, det är en av Löfvens styrka både som ledare och politiker.

 

Ledarskap

Löfven uppfattas alltså som folklig och lyssnande. Men har kritiserats för att vara osynlig och tyst. Inte heller ikväll blev det lösningar på några svåra problem. Det som drog ned största applåden var oväntat att läxhjälp inte ska vara till salu, utan till för alla efter behov.

Det är tydligt och klart att Löfven är en socialdemokratisk ledare. Han har bakgrunden som arbetare och rätt bakgrund politiskt. Han anspelar i talet på mycket som hör till det traditionellt socialdemokratiska. Jag menar att Löfven är en stark socialdemokratisk symbolisk ledare för de egna. Men lockar han några nya? Och framstår han som en statsminister som kan forma och leda en regering tillsammans med andra partier. Här är han inte lika stark.

 

Regeringsduglighet

Engagemanget finns där. Löfven pekade skickligt på alliansens fel de senaste åtta åren. Men som läget är så kommer inte S att få majoritet. Så vem ska S leda med? Och vad händer då med de tre konkreta förslagen som Löfven nu lovat? Det är det som gör att S ur denna aspekt framstår som svagare. Löfven kommer fortsätta att vägra svara på denna fråga. Och journalister och vi andra kommer att fortsätta fråga.

Du kan läsa några av min kommentarer på SvD:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-lyfter-jamstalldheten-i-almedalen_3701136.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-har-vill-vi-hora-i-arets-tal_3698718.svd

Här är Jennys kommentarer om valet: http://jennymadestam.wordpress.com/2014/06/29/lofven-och-teknikkaos/

Du kan läsa mer om talet här:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/dorren-till-rosenbad-borjar-oppnas-for-vansterpartiet_3680196.svd

http://www.dn.se/valet-2014/retorikexperten-stefan-lofvens-hybridtal/

http://www.dn.se/valet-2014/tydligt-ideologiskt-tal-av-lofven-i-almedalen/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19139494.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19138602.ab

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/almedalen/sa-fick-lofven-publiken-att-fnissa/

http://www.svt.se/nyheter/val2014/vi-ska-stoppa-vinstjakten-i-valfarden

http://www.svt.se/nyheter/val2014/blockpolitiken-ska-bort-men-s-ger-inga-klara-svar

http://www.svt.se/nyheter/val2014/lofven-vill-ha-fokus-pa-valfarden

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/s-vill-ha-mindre-barngrupper-2679939

SVT:s partigrillning fräschaste inslaget i Almedalen - Jämtin svarslös

Vad roligt - och fräscht - det kändes att se SVT:s partigrillning. Detn nya och unika här var att det inte var journalister som agerade utfrågare, utan företrädare för intresseorganisationer. Det blev mer skärpa och ett genuint intresse för sakfrågan än när en reporter frågar.

Van att grilla är Max VD Rickard Bergfors - hamburgare. Men han var inte oäven på att grilla Jämtin kring "dubbelstöten" - att S vill ta bort både restaurangmoms och låg arbetsgivaravgift för unga. Jämtin var klart pressad - både i denna och följande grillningar.

Ser fram emot fler grillningar!

http://www.svt.se/nyheter/val2014/jamtin-pressad-hur-tanker-ni

Underkategorier

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram