CV – om mig

Värmländsk bonddotter som är ekonomie doktor vid Handelshögskolan och frilansande skribent, föreläsare och rådgivare. För närvarande driver jag flera forskningsprojekt vid Handels. Det de har gemensamt är ledarskap, organisation och retorik. Förutom detta gör jag uppdrag, föreläsningar och rådgivningar. Är både humanist och samhällsvetare; retoriker och ledarskapsforskare. Bor med maken Tomas Falkman (gadget guy) och hunden Aristoteles (retorikens fader…). Är beroende av nyheter och populärkultur! Ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften som forskare.

Här nedan är mitt CV

CURRICULUM VITAE

Lena Lid Falkman – tidigare Andersson

Född 1971 i Värmland

Mail: Lena.Lid.Falkman (at)hhs.se

Website och blog: http://lenalidfalkman.se

Twitter: @LenaLidFalkman

Telefon +46 – 70 668 31 61

                                                                                                                     

ARBETSLIVSERFARENHET

 • Forskare. Fokus mot retorik och kommunikation i kombination med organisation och ledarskap.  Handelshögskolan i Stockholm, www.hhs.se. 1998, 2000-pågående.
 • Post Doc. Gästforskare april-augusti 2010 vid BI Handelshoyskolen i Oslo.
 • Universitetslärare och föreläsare vid SSE Russia www.sseru.org, HHS www.hhs.se och IFL Executive Education www.ifl.se. Utvärdering 6.58/7 i medel    av nöjdhet på senast kursen vid HHS. 1998, 2000-pågående Se appendix 2.
 • Egen verksamhet i konsultbolaget Lena Lid Andersson Ledarskap och Retorik med föreläsningar och coachning inom ledarskap och kommunikation. 1996-pågående Se appendix 3.
 • Ansvarig programledare i Chef & Ledare. www.ifl.se april-juni 2010.
 • Biträdande ledare i ERFA coachning för VD:ar.www.ifl.se 2000-2002
 • Biträdande ledare i ERFA coachning för informationschefer. www.ifl.se 1998-2002
 • Ordförande för Kuratorskonventet vid Uppsala Universitet med ansvar för de tretton studentnationerna och som sådan talesperson för Uppsalas 32.000 studenter.    www.kuratorskonventet.se.Vår 2000
 • Ordförande för Värmlands nation vid Uppsala Universitet med ansvar för 2.500 medlemmar, drygt 100 ämbetsmän och fem heltidsanställda. www.varmlandsnation.se. 1999

 

UTBILDNING

 • Ekonomie Doktor vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Ledarskapande Retorik. 1998, höst 2000-2009
 • Magisterexamen i samhällsvetenskap vid Uppsala Universitet med studier i företagsekonomi, retorik, socialpsykologi, idéhistoria och pedagogik. 90% VG. 1993-1997
 • Studier i kommunikation och retorik vid University of Iowa, USA. sommar 1997
 • Studier i engelska, public speaking och företagsekonomi vid College of Alameda, USA. 100% A och utmärkt på ”dean´s list tof honor”. vår 1993

 

ÖVRIGA MERITER

 • Topp tre i amerikanska Jablin Dissertation Award i ledarskapsforskning 2010. Arrangerat av Jeppson Leadership School och ILA (International Leadership Association).
 • Bästa doktorsavhandling i Företagsekonomi i Europa 2009 för Ledarskapande Retorik i EDAMBA thesis competition 2010. Ett europeiskt nätverk av handelshögskolor och universitet som har forskning i företagsekonomi.
 • Utmärkelsen Lilla Talarpriset med motivationen: ”därför att hon är en god representant för en ung och vetgirig generation, som har upptäckt den klassiska retorikens möjligheter i det moderna samhället.” Priset utsågs av akademisk nämnd och utdelades i samband med Svenska Talarpriset.
 • Belönad med ett flertal stipendier för utmärkta studieresultat samt för ideellt engagemang.
 • Körsångare, senast i La Cappella i Uppsala, internationellt prisbelönad damkör. www.lacappella.nu Tagit sånglektioner och gått kurser vid Kungliga Musikhögskolan. www.kmh.se
 • Scoutledare och konfirmandledare med ledarutbildning inom SMU. Ideellt engagemang med många uppdrag inom Värmlands Nation och Uppsala Universitet som stipendiesekreterare, konventsordförande, PR-assistent, föreningsrevisor och styrelseledamot. Sitter för närvarande i besvärsnämnden vid Värmlands nation.
 • Improvisationsteater med kurser från Teatertaket i Uppsala och Stockholms Improvisationsteater.

INTRESSEN

 • Skriver prosa och lyrik och har gått flera kurser vid Skrivarakademin. www.skrivarakademin.se.
 • Hundägare till chihuahuan Totte. Bor i villa i Åkersberga och sommarstuga i Ölme, Värmland.
 • Resenär som gillar utmaningar och nya kulturer. Mexiko och Tanzania är senaste resmålen.

 

SPRÅK OCH DATAKUNSKAPER

Svenska (modersmål), engelska (flytande), Tyska (grunder), MS- Office (grunder). 

 

1: FORSKNING

PUBLIKATIONER:

Kommande:

 • Virtuella Möten – Effektiv gränslös kommunikation. Med Tomas Lid-Falkman, 2014, Liber.
 • Embodiment of Leadership. (red med Louis Malina), 2013. Jocelyn Bass/Wiley.
 •  Global Leadership – Leading in a Complex World. (red med JoAnn Barbour), mars 2012. Jocelyn Bass/Wiley.´
 •  General Rather than Secretary. New Routes. A journal of peace and action. Dag Hammarskjöld and the United Nations. Vision and legacy – 50 years later. Vol 16. Nr 2/2011.
 • Förord. Dag Hammarskjöld Bibliographical Compilation. 16-de september 2011. Dag Hammarskjöld Foundation och Dag Hammarskjöld Library, Uppsala Universitet.
 • Att skriva som (någon) Annan, 2009, nr 41/42, årgång 11, RetorikMagasinet.
 • Ledarskapande Retorik – Dag Hammarskjöld och FN:s övriga generalsekreterare och Dag Hammarskjöld som scen för karisma, dygder och ledarideal, 2009. Doktorsavhandling. Stockholm: EFI.
 • The Rhetorical Dimension, 2001, (samförfattat med Johan Stein) i ”Invisible Management – The Social Construction of Leadership”, Sjöstrand S-E, Sandberg J & Tyrstrup M (red). London: Thomson. 
 • Makt, ledarskap och retorik, 2000, i ”Talandets lust och vånda – Tänkt och talat om språk och kommunikation”, Backlund B (red). Lund: Studentlitteratur. 
 • Management by video, 1999, nr 4 årgång 1, RetorikMagasinet.
 • Retorik och ledarskap, 1999, (samförfattat med Johan Stein) i ”Osynlig företagsledning”, Sjöstrand S-E, Sandberg J & Tyrstrup M (red). Lund: Studentlitteratur.

 

FORSKNINGSMEDEL

 • 1,8 miljoner SEK i nationellt post doc stöd från FAS; Forskningsrådet för Arbetsliv och Social Vetenskap. 2011.
 • 1,5 miljoner SEK från Lundbergsstiftelsen för forskning och utbildning för projektet Retorik och ledarskap genom social media. 2010.
 • 48 tkr 2010 i uppstartsbidrag från MTC-stiftelsen. 2010.
 • 120 tkr i post doc stipendium för studier vid BI 2010 från Handelshögskolan i Stockholm.

 

REVIEW-UPPDRAG

 • EDAMBA 2011
 • Rhetorica Scandinavica 2010, två gånger.

 

KONFERENSPRESENTATIONER – ETT URVAL

 • General or Secretary in the UN? Paper och presentation. Hague International Academic Coalition. November 2011.
 • Virtual Meetings. Presentation. 4-de  konferensen av RNMR – Rhetoric and Narratives in Management Research. Mars 2011. Barcelona.
 • The most impossible job in the world. Presentation. 4-de konferensen av RNMR – Rhetoric and Narratives in Management Research. Mars 2011. Barcelona.
 • Publika tal speglade genom social media. Presentation. NRKF. 2010. Södertörn.
 • Leadership 2.0 through Web 2.0. Paper och presentation. November 2010, ILA (International Leadership Association), Boston.
 • Publika tal speglade genom social media. Presentation. NRKF. 2010. Södertörn.
 • Leadership 2.0 through Web 2.0. Paper och presentation. November 2010, ILA (International Leadership Association), Boston.
 • Wanted: A leader for the World. Värd för rundabords-seminarium. November 2008, ILA (International Leadership Association), Los Angeles.
 • Virtues in value-based leadership. Presentation och poster. Seminar on Organizational Ethnography. Oktober 2006. SSE, Stockholm
 • The Rhetorical Ethos and Construction of Virtues in Idea-driven Leadership in the Swedish studentnations and the UN. Considerations of Depth in Rhetorical Analysis, of the Ethnographic Researcher as a Therapist, and of the Form as the Norm in Writing a Thesis. Juli 2006. Edamba Summer Seminar, Soreze.
 • Unga ledare – den ideella sektorns framtid. Ideell Arena – Ledarskapsarenen. Januari 2005. Bosön.
 • Who lives in the Second Home of the student? A study of voluntary work at the ”Student Nations” at Uppsala University in Sweden. Maj 2002, EURAM, Stockholms Universitet.
 • Seminar of Rhetoric and Inquiry – EUDOKMA. Mars 2002, Esade, Ramon Llull University, Barcelona.
 • The Large book of Christian Faith – The Swedish Church trying a new culture-profile to survive the divorce from the Governement. Juni 2000. The third International Crossroads Conference in Cultural Studies. University of Birmingham. 
 • Retoriska ethos i modernt ledarskap. Presentation. Juni 2000. NNRH konferens, Köpenhamns Universitet.
 • Övertygande ledarskap  – en retorisk och managementteoretisk studie av Telias interna företagsfilmer. September 1999, NKRF-konferens. Örebro Universitet.

 

ÖVRIGA KONFERENSER:

 • Rhetoric and Narratives in Organizations, 2006, ESADE, Ramon Llull University, Barcelona.  
 • Progymnasmata-konferens, 2003, Göteborgs Universitet. 
 • Management and Anthropology, 2002. Venedig.
 • 16-de Nordiska Företagsekonomiska ämneskonferensen, 2001, Uppsala Universitetet.
 •  National Communication Conference, 2000, Seattle.
 • International conference on organizational discourse, 1998, London Business School-
 • Ämneskonferens i retorik, 1997, Uppsala universitet.

PÅGÅENDE PROJEKT:

 • Ledarskap och retorik genom teknologi, särskilt social media.
 • Drivkrafter i idéburet ledarskap – studie av Uppsala Studentnationer. Empiri insamlad.
 • Crossing Boundaries – What can we learn of Dag Hammarskjöld today?

 

2: UNDERVISNING

Pedagogisk utbildning

 • Pedagogik med inriktning mot arbetslivet. En termin, 20 poäng, med högsta betyg (VG) vid Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet.
 • Fortbildningskurser för lärare vid HHS och IFL. Exempelvis interaktiv pedagogik, rösten som verktyg, live learning med mera. 
 •  Improvisationsteater vid Teatertaket och Stocksholms Improteater samt röstträning vid Uppsala Röstverkstad. 

SSE Russia www.sseru.org

 • Ingår sedan 2007 som fast lärare i staben för ledarskapsutveckling, främst Leadership Skills.
 • General Management MBA, SSE Russia i St Petersburg, augusti 2009, augusti 2010, augusti 2011.
 • Strategic Management MBA, SSE Russia i St Petersburg, september 2010.
 • Oil and Gas MBA, SSE Russia in St Petersburg, april 2008.
 • General Management MBA, SSE Russia i Moscow, augusti 2007, augusti 2009

IFL Executive Education www.ifl.se

 • Ansvarig programledare för utbildningsprogrammet Chef & Ledare maj-juli 2010.
 • Föreläst på olika program om ledarskap, retorik och kommunikation sedan 2003.
 • Executive MBA, september 2003, januari 2005, januari 2007, september 2008.
 • Executive Education Advanced Management Program, maj 2003, maj 2004

Handelshögskolan i Stockholm www.hhs.se

 • Undervisat samt tagit ansvar för att utveckla nya kurser och kursansvar sedan 2001.
 • Kursansvarig och lärare för ”Retorik och kommunikation” sex gånger gånger; ht 2002, ht 2003, vt 2007, ht 2007, vt 2008, vt 2010. Cirka 30-40 studenter vid varje kurs. Senaste utvärdering 6.58/7 i snitt av nöjdhet.
 • Lärare i kursen ”Ledning och Ledarskap” vt 2010, med ansvar för två seminariegrupper á 40 studenter var.
 • Handledare  i företagsekonomi/ledarskap- och organisationsteori, magisteruppsats vt 2009 samt kandidatuppsats vt 2010.
 • Lärare i kursen Business Plan Project, ht 2009.
 • Föreläsare vid introduktionsvecka för nya studenter, HHS, ht 2007.
 • Föreläsning ”Ledarskap och retorik” i D-kursen ”Företagsledning” ht 2003, ht 2004, ht 2005, ht 2006, ht 2007.
 • Föreläsning och seminarium i ”Vetenskap och retorik” i företagsekonomisk metodkurs vt 2001, vt 2007, vt 2009.
 • Aulaföreläsning “ Att leda med kultur och symboler” i kursen ”Företagande”, vt 2004.
 • Tillsammans med Emma Stenström utvecklat och undervisat i kursen ”Ledares uttryck”, vt 2002.
 • Lärare i ”Grundkurs i retorik”, vt 2001.
 • Lärare i kursen ”Ledarskap och chefers arbete”, vt 2001.

Uppsala universitet www.uu.se

 • Artes Summer School, nätverk för datavetare, 2006.
 • Kurser, workshops och föreläsningar inom Tala Ut-projektet 1998-2001.
 • Amanuens och lärare för ”Retorik – teori och praktik”, vid litteraturvetenskapliga institutionen hösten 1998.

Övrigt

 • Södertörns Högskola, handledning av tre och examination av tre kandidatuppsatser i retorik, 2009.
 • Örebro Universitet, föreläsning i ”Ledarskapets retorik” i magisterprogrammet ”Kommunikativt Ledarskap”, 2009.
 • Stockholms universitet, doktorander i psykologi, ”Retorik för doktorander”, 2006.
 • Högskolan i Skövde, doktorander i data, ”Retorik för doktorander” 2006.
 • Utvecklingsarbete med könsmedveten pedagogik, HHS 2005 
 • Södertörns högskola, föreläsning på Retorikkonsultprogramgrammet, 2003, 2004 och 2005.
 • Stockholms universitet, föreläsning i företagsekonomiska D-kursen ”Retorik och ledarskap”, 2003 och 2004.
 • Örebro Universitet, föreläsning ”Retorik och Makt”, 2000.
 • Svenska Handelshögskolan i Vasa, Finland, föreläsning om ”Ledarskapets språk”, 2000. 
 • Karlstad Universitet, föreläsning ”Retorik”, 1996.

 

3: LENA LID FALKMAN LEDARSKAP OCH RETORIK

Föreläst och coachat i ledarskap och retorik sen 1996.

Exempel på innehåll:

 • Ref-lektioner om värdebaserat ledarskap utifrån Dag Hammarskjöld Utifrån en av Sveriges största och mest kända ledare lär vi oss om hur man blir en bra ledare. Om självreflektion, om återhämtning, om retorik, om visioner som passar organisationen och om betydelsen av att framstå som genuin. (1 timme-halvdag
 • Globalt ledarskap Finns det ledare som fungerar över hela världen? Med utgångspunkt i den stora ledarskapsstudien GLOBE och studier av FN:s generalsekreterare pratar vi om ideal och föreställningar om ledarskap ur ett globalt perspektiv. (1 timme-halvdag)
 • Ledarskapande retorik Vilka visioner fungerar? Varför ges ledare betydelse och vilka ledare är det som får betydelse? Vad är det mest övertygande man kan göra som ledare? Får svenskar vara karismatiska? Med utgångspunkt i teorier om retorik och ledarskapsteorier som symboliskt ledarskap, karisma och konstituerande ledarskap diskuterar vi ledarskapet som hantverk; ledarskapande retorik. (1 timme-halvdag)
 • Vad är ledarskap? En genomgång av idéhistoriska synsätt på ledarskap och de senaste trenderna inom ledarskapsforskningen. Diskussion om vad ledarskap är och hur vi kan förstå det.
 • Retorik i teori och praktik Retorik – konsten att övertyga, är både ett praktiskt hantverk, att stå inför andra, men också en analytisk verktygslåda, som man kan använda för att analysera och kritiskt granska budskap. I den här föreläsningen går vi igenom retorikens grunder i både det praktiska och det analytiska. (1 timme-halvdag)
 • Ledarskap och kommunikation Här används retorikens teoretiska verktyg för att granska de föreställningar som finns om ledarskap. Fallstudier används för att visa vad ledare säger om ledarskap jämfört med vad de uttrycker. (1 timme – halvdag)
 • Praktisk retorik – en verktygslåda i presentationsteknik En workshop i att prata inför andra. Först ges en rad verktyg, både från klassisk retorik, modern presentationsteknik och mediaträning. Därefter övar vi på ett lekfullt sätt vårt sätt att prata. (halv-heldag) 
 • Värdebaserat ledarskap – om engagemang och motiv Hur leder man människor som brinner för organisationen? Med exempel från erfarenheter och teori, pratar vi om motiv och engagemang i idéburna organisationer. (1 timme-halvdag) 
 • Språkets makt och maktens språk Om retorik, modeord, media och ”managementska”. Vi pratar om vilka som syns, och om media som filter, förstärkare och förvridare av budskap. (1 timme)

Exempel på uppdrag:

 • FN (UNITAR) 2011, satsning på diamantbranchen.
 • UD, DH projekt 2011.
 • Svenska Ambassaden i Köpenhamn, 2011.
 • Uppsala Kommun – nationaldagstalare 2011
 • Konstmuseum i Uppsala 2011.
 • SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011.
 • UD, diplomattraineeprogrammet, 2011.
 • Trygghetsrådet, 2011.
 • Skolinspektionen 2010.
 • Region Dalarna 2010.
 • Volvo GLOW 2010.
 • FN (UNIFEM),”Rhetorical skills for female leaders”, 2008.
 • Kuratorskonventet vid Uppsala Universitet. Återkommande workshop två gånger per år för nya ledare. ”Drivkraft och engagemang i idéburna organisationer”, 2000-2010.
 • BDO Sverige, kick off workshops; ”Retorikens grunder och det praktiska hantverket”, 2005.
 • Högskoleverkets Informatörskonferens; föresläsning ”Retorik, ledarskap och makt”, 2004.
 • Språkkonsulterna, föreläsning ”Språkets makt”, 2003.
 • Journalistgruppen, paneldebatt ”Vem äger språket”, 2002.
 • Föreläsningar /workshops för Svenska Kyrkan, JUSEK, Cepro konsult, Apoteket Dalarna, SACO, SLU, Reumatikerförbundet m fl.
 • Coacha enskilda personer särskilt med inriktning på kommunikativt ledarskap.